Coronavirus – læs seneste nyt fra Esbjerg Kommune

Telefonliste—lokalnumre


Spiren
 

 • Kontor:                                            76 16 28 70
 • Mariehønsene                                   76 16 28 72                  
 • Humlebierne                                     76 16 28 74
 • Sommerfuglene                                76 16 28 77
   

Vester Nebel
 

 • Kontor / huset                                 76 16 26 30                                   
                                             

Pædagogisk leder
 

 • Kirsten Henneberg                            40 20 75 27


Områdeleder (Hjerting -  Esbjerg NV)
 

 • Helle Langaa Andersen                      51 32 25 23


Stedfortræder for områdeleder
 

 • Mie Rasmussen                                40 20 75 41